Zgłoś nieruchomość

Zgłoś nieruchomość


  • Adres: ul. Floriańska 6 lok 2, Warszawa
  • Email: biuro@dimhouse.pl
  • Telefon: 509 238 928
CAPTCHA
Please wait...

Informujemy, że umieszczenie informacji o nieruchomości w bazie danych naszego biura wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych. Wysłanie przez Państwa niniejszej informacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest firma Duże i Małe Nieruchomości Justyna Parzych (dalej DIM) mająca siedzibę w Warszawie (03-707), przy ul. Floriańskiej 6/2. Dane zbierane są w celu utrzymania możliwości kontaktu z kontrahentami oraz do celów związanych z realizacją czynności w obrocie nieruchomościami np. zawarcie umowy pośrednictwa.
  • Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą określona w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*.
  • Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych to: biuro@dimhouse.pl.
  • Kategorią odbiorców danych są osoby upoważnione w DIM do przetwarzania danych osobowych. Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przedmiotowym celu lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich sprostowania, edycji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Ponadto informuje się, że każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia wcześniej wydanej zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani wymogiem umownym, jednak jest niezbędne do realizacji w/w celu przetwarzania danych.

*) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).